LMS Hệ chính quy - 212
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - Học kỳ 2 năm học 2021-2022 (212)
Hệ thống tài khoản HCMCOU-SSO (OUID) sử dụng chung cho tất cả các hệ thống LMS.
Quý Thầy/Cô, CBNV, Sinh viên vui lòng sử dụng tài khoản OUID để đăng nhập hệ thống.